Algemene voorwaarden Thuispoort


Inschrijving 

 • Inschrijven kan vanaf 18 jaar.  
 • Een inschrijving op www.thuispoort.nl is gratis. 

 • Je kunt je één keer inschrijven. De inschrijving is persoonlijk en kun je niet aan iemand anders overdragen. 

 • Je kan inschrijvingen samenvoegen of splitsen. Je houdt altijd je eigen inschrijfduur. 

 • Wij vragen je ieder jaar om je inschrijving te verlengen. Als je niet verlengt, word je uitgeschreven. We kunnen een uitschrijving tot uiterlijk 2 jaar ná de uitschrijving ongedaan maken. Thuispoort mag de voorwaarden van het verlengen aanpassen. 

 • Sta je vaker dan één keer ingeschreven (als aanvrager of medeaanvrager)? Dan verwijderen we de laatste (nieuwste) inschrijving. Een woningaanbieding wordt dan mogelijk ingetrokken. 

 • Thuispoort kan je inschrijving blokkeren op basis van het geldende sanctiebeleid. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude, kweken van drugs, overlast, agressie of huurachterstand.  

 • Als je je inschrijft als woningzoekende, dan ga je akkoord met uitwisseling van je gegevens tussen de deelnemende partijen van Thuispoort. 

Voorkom teleurstellingen, zorg dat je gegevens kloppen 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je gegevens. Kloppen je gegevens niet? Dan kan het zijn dat je belangrijke berichten of woningaanbiedingen mist. 

 • Verandert er iets in je situatie of inkomen? Log dan in en pas de gegevens meteen aan in je Thuispoort-account via ‘Mijn Overzicht’.  

 • Het is belangrijk dat je e-mailadres altijd juist is, zodat je onze berichten ontvangt over het verlengen van je inschrijving en woningaanbiedingen.  

 • Belangrijk zijn inkomensgegevens en voor doorstromers de woonsituatie en huuringangsdatum. Woningcorporaties wijzen woningen toe op basis van de door jou ingevulde gegevens. Blijkt achteraf dat je gegevens niet correct zijn? Dan kan de woningaanbieding ingetrokken worden. 

 • Twijfelt een verhuurder of je gegevens juist zijn? Dan kan een voorlopige aanbieding vervallen. 

Reageren 

 • Ben je ingeschreven bij Thuispoort? Dan kun je reageren op woningen die vrijkomen en passen bij je persoonlijke situatie.  

 • Je mag onbeperkt reageren op het aanbod. Reageer via de website of de app.  

 • Reageer alleen op woningen waarin je echt interesse hebt. Na 3 weigeringen blokkeren wij je inschrijving voor 3 maanden. 

 • Voorwaarden en voorrang op basis van inkomen, leeftijd en/of huishoudensgrootte, vermelden we in de woningadvertentie. 

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan gegevens en teksten in de woningadvertenties.  

 • Wij raden je aan om alvast een inkomensverklaring aan te vragen als je op woningen reageert. Dat is gratis en kan via www.mijnoverheid.nl. Je kunt de inkomensverklaring zelf uploaden bij je inschrijving.  

 • Als jij de nieuwe bewoner bent voor een (nieuwbouw)woning, is reageren op andere woningen niet meer mogelijk. 

Toewijzen 

 • Corporaties houden zich aan de wet- en regelgeving voor de woningtoewijzingen.  

 • De woningen staan standaard drie kalenderdagen gepubliceerd op de website. Nieuwbouwwoningen staan langer gepubliceerd.  

 • Woningen kunnen ook via directe bemiddeling aan een woningzoekende worden aangeboden. Deze woningen worden niet op de website aangeboden. 

 • De toegewezen woningen worden, zodra het nieuwe contract is afgesloten, op de pagina 'Pas verhuurd' geplaatst. Met meer informatie over de manier van toewijzen. 

Voorlopige aanbieding 

 • Als een woningcorporatie je een woning aanbiedt, hebben zij een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig of een recente aanslag inkomstenbelasting. Kun je de inkomensverklaring niet op tijd aanleveren? Dan vervalt een voorlopige woningaanbieding.  

 • Je kunt maximaal 2 woningaanbiedingen tegelijkertijd krijgen.  

De woningcorporatie kan een voorlopige woningaanbieding intrekken omdat: 

 • Je de gevraagde gegevens niet of niet op tijd aanlevert. 

 • Het huishoudensinkomen volgens de inkomensverklaring niet passend is.   

 • Je een negatieve verhuurdersverklaring of negatieve hypotheekverklaring hebt. 

 • Je geen geldig identiteitsbewijs hebt of een tijdelijke verblijfstatus. 

 • Er geen overzicht van je woonverleden bekend is. 

 • Je een (huur)schuld hebt.   

 • Je onvoldoende aan kunt tonen de huur te kunnen betalen. 

 • Je begeleid wordt door een instantie die een negatief advies geeft.  

Uitschrijven 

Je wordt uitgeschreven als:  

 • Je een woning van één van de deelnemende partijen van Thuispoort gaat huren. 

 • Je de inschrijving niet op tijd verlengt.

 • Je zelf je inschrijving stopzet.

Algemeen 

 • Ondanks dat wij zorgvuldig gegevens op de site zetten, kunnen er fouten gemaakt worden. Thuispoort is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve gegevens op de website. 

 • Thuispoort behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Thuispoort.